Startpagina Trainingen Coaching Supervisie Intervisie Focusing Parels uit Praktijk Krant onder hemd Bedrijfsgegevens
Trainingen:Coaching:Supervisie:Intervisie:Focusing:Parels uit Praktijk:Krant onder hemd:Bedrijfsgegevens:

QuaZijn

T R A I N I N G   C O A C H I N G   S U P E R V I S I E 

Hartelijk welkom op de website van QuaZijn !

Als je op zoek bent naar inspirerende trainingen ten behoeve van een goede samenwerking voor een team?
Of je wil graag dat medewerkers professioneler leren omgaan met doelgroepen waar op een wat ingewikkelde manier kontakt mee te krijgen is?

QuaZijn verzorgt communicatie-trainingen en coachingstrajecten in de Zorgsector.

Uitgangspunten zijn:

- Een goede zelfhantering is je belangrijkste instrument.
- Je kunt een ander niet veranderen, alleen jezelf.
- Iets, of iemand anders, verandert mogelijk als jij dingen anders doet.
- Welslagen van interacties hangt af van je flexibele inzet van competenties.
- We zetten 'Ja maar...' om in 'Nou en ?'

QuaZijn werkt aan:
Hoofd : Visie, Kennis en Inspiratie
Hart : Passie en Toewijding
Handen : Vaardigheden en Praktische Toepassing.

QuaZijn draagt bij aan de optimalisering van zelfkennis, zodat je dat in je handelen kunt integreren. Daarbij gaat het o.a. om je houding, je drijfveren, je opvattingen, je sterke en minder sterke kanten, je eigen-aardigheden, je nukken.
Je talenten effectief leren inzetten. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Een goede zelfhantering.

Je zult geinspireerd raken. Niet alleen om goed werk te doen, maar ook om je werk goed te doen. De cliënt, de collega, de organisatie, iedereen om je heen, zal dat ervaren aan je houding en presentatie. Je beloning is dat je (werk-)plezier zal toenemen.

QuaZijn zal je van harte als klant begroeten en in samenspraak bepalen wat in de situatie wenselijk of nodig is.

Mission Statement:klik hier [75 KB] [17 KB]Naar boven